Doradztwo elektroenergetyczne

Optymalizacja Kosztów Dostaw Energii Elektrycznej – to propozycja stricte kosztowa, gdzie na podstawie zebranych danych z dotychczasowych rachunków za energię elektryczną, dokonuje się szczegółowej analizy kosztów dotychczasowej współpracy. Proces ten może odbyć się na kilka sposobów:

  • Renegocjacje- podjęcie rozmów z dotychczasowym, wiodącym operatorem,
  • Negocjacje- zapytanie ofertowe skierowane do wszystkich obecnych lub wybranych dostawców,
  • Analizy porównawcze i ekonomiczne propozycji współpracy, umów, ofert, rozliczeń, itp. zaproponowanych przez Zakład Energetyczny,

Umowa Długoterminowa
Stała współpraca w zakresie weryfikacji i optymalizacji rozwiązań elektroenergetycznych – jest to wariant dla Firm, którym zależy na stałej kontroli kosztów jak również tych, którzy oczekują sprawnej obsługi po stronie dostawcy usług. To pomysł na stałą informację o nowościach i kończących się umowach. Audyt w odpowiednim momencie uruchamia się automatycznie, po to by dążyć do obniżenia kosztów w Twojej Firmie niemalże on-line.

KORZYŚCI
Korzyści wymierne z przeprowadzonego audytu, odczuwalne są co najmniej przez okres trwania umowy z operatorem. Jest to przede wszystkim obniżenie rachunków za zużycie energii elektrycznej.
Mówiąc o korzyściach wymiernych, grzechem byłoby nie wspomnieć, iż istnieje szereg korzyści nie wymiernych, których odczucie będzie nam towarzyszyło przez wiele miesięcy a być może i wiele lat.