Audyt efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej jest to opracowanie zawierające analizę zużycia energii i stanu obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji oraz wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także informację o ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Pomożemy zmniejszyć rachunki w Twoim przedsiębiorstwie!
Pomagamy optymalizować wydatki na energię elektryczną i poprawiać efektywność energetyczną.

Proponujemy outsorsing gospodarki energetycznej klienta. Nasze działania polegają na stałym monitoringu on-line, kontroli i optymalizacji profilu energetycznego firmy.
Mają na celu uwidocznienie i realne pozbycie się niepotrzebnych kosztów.
Proponowane przez nas rozwiązania pozwolą sprawdzić,

  • czy nie opłaca się zmienić dostawcy energii. Oferty konkurencyjne są coraz bardziej atrakcyjne.
  • czy wielkość mocy umownej / zamówionej jest oszacowana przez odbiorcę na odpowiednim poziomie. Gdy jest za duża, odbiorca przepłaca. Gdy moc zamówiona jest za niska, odbiorca jest karany za przekroczenie mocy. Pomożemy dobrać wielkość optymalną, przed przekroczeniem której chroni proponowana przez nas automatyka..
  • czy odpowiednio dobrana jest taryfa opłat. Należy ją dobierać na podstawie średniego profilu czasowego zużycia energii

Oferujemy:

  • energooszczędne rozwiązania
  • inteligentne zarządzanie obciążeniami (harmonogram pracy obiektu, określenie priorytetów)
  • stały monitoring mediów ze szczególnym uwzględnieniem energii elektrycznej
  • doradztwo w zakresie wyboru dostawcy mediów energetycznych